Vlaanderen en Nederland werken samen voor betere bodems

Een vijftigtal Vlaamse en Nederlandse landbouwers worden tot 2016 intensief begeleid om de hoeveelheid organische stof in de bodem op peil te houden en de concentraties nitraat en fosfaat in het oppervlakte- en grondwater te verlagen. Vandaag werd in Sint-Laureins het startschot gegeven voor het Europees project Duurzaam En geïntegreerd bodembeheer om MilieuEffecten TE Reduceren (DEMETER).

"Een optimaal organisch stofgehalte in de bodem zorgt onder meer voor vermindering van erosie, een sterke bodemstructuur, een rijke habitat voor organismen, een betere waterhuishouding en een beheersbaar nitraatresidu in de bodem, " aldus projectleider Sarah Steyaert van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Drie complementaire instellingen, de VLM, de Universiteit Gent en het Nederlandse Nutriënten Management Instituut (NMI), combineren de komende jaren hun ervaring in begeleiding en advisering van landbouwers met wetenschappelijk en praktisch onderzoek.

Het project DEMETER kost de komende vier jaar 1,9 miljoen euro. De Europese Unie financiert via het LIFE+ programma 952.352 euro. De Vlaamse overheid steunt het project voor 639.325 euro. Daarnaast dragen ook de Universiteit Gent (160.179 euro) en het NMI (155.236 euro) bij.

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege zegt dat Vlaanderen projecten als DEMETER ook plaatst in het ruimere kader van het flankerend beleid om de waterkwaliteit te verbeteren. "Daarin speelt de intensieve begeleiding van landbouwers voor een duurzaam bodem- en waterbeheer een belangrijke rol", klinkt het. (NICOLAS MAETERLINCK)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud