Vloerpuzzels voor kinderen opnieuw toegestaan : Test-Aankoop is teleurgesteld

"We gaan minister Vande Lanotte ondervragen over de beslissing om de verkoop van vloerpuzzels opnieuw toe te laten", zegt Nico De Bie, woordvoerder van consumentenorganisatie Test-Aankoop. Een nieuwe richtlijn van de Europese Commissie, die in juli 2013 in werking treedt, verbiedt de verkoop van vloerpuzzels die meer dan 5.000 mg foramide per kilo bevatten. Die norm ligt 25 keer hoger dan de norm uit 2010.

"De huidige richtlijn bepaalt echter dat de Commissie veel striktere normen kan opleggen voor kinderen jonger dan 3 jaar", nuanceert De Bie. Hij verwijst naar Frankrijk, dat vloerpuzzels als een voorzorgsmaatregel blijft verbieden.

Eind 2010 werden die puzzels verboden omdat ze te veel foramide bevatten. Die stof maakt de puzzels soepel. Meer dan 200 mg foramide per kilo werd toen als schadelijk beschouwd, zeker voor kinderen jonger dan 3 jaar. Toenmalig minister van Consumentenzaken Paul Magnette verbood daarop de verkoop van die puzzels. Zijn beslissing werd na een jaar toepassing niet hernieuwd. Na een periode zonder nieuwe richtlijn werd een nieuwe norm opgelegd die een toegestane maximumwaarde boven het eerdere verbod bepaalt. De nieuwe maximumnorm is gebaseerd op een Europese richtlijn die in 2013 van kracht wordt.

"We gaan de minister van Consumentenzaken, Johan Vande Lanotte, hierover ondervragen en bij de Commissie lobbyen om een strengere norm vast te leggen", aldus De Bie. (DTM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud