Volksraadpleging over uitbreiding Brussel kan niet

In zijn advies over de amendementen op de Vlaamse BHV-wetsvoorstellen herhaalt de Raad van State dat een volksraadpleging enkel over regionale en gemeentelijke aangelegenheden kan gaan. Het voorstel om in de Vlaamse rand een volksraadpleging te organiseren over de uitbreiding van het Brussels gewest kan dan ook niet, tenzij de grondwet wordt gewijzigd.

De amendementen hadden alleen maar de bedoeling om de discussie over de Vlaamse splitsingsvoorstellen te vertragen. Inhoudelijk verwijst de Raad van State grotendeels naar eerdere adviezen die ze al gaf op gelijkaardige wetsvoorstellen. Het zijn immers deze voorstellen die de Franstaligen in de vorm van amendementen indienden op de BHV-teksten. Het rechtscollege wijst er nog eens op dat volksraadplegingen grondwettelijk alleen maar kunnen over regionale en gemeentelijke thema's. Daarnaast herhaalt de Raad van State dat het arrest van het Grondwettelijk Hof over BHV moet uitgevoerd worden en dat een betere verantwoording van het huidige systeem niet volstaat.

(DWM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud