Vraag naar voedselhulp sterk toegenomen

In België hangen er 150.000 personen af van voedselhulp, een cijfer dat vergelijkbaar is met de totale bevolking van de stad Brussel. Volgens de cijfers van de Voedselbank is het aantal hulpbehoevenden de afgelopen 10 jaar gestegen met 35 procent, sinds 1991 is er zelfs een stijging met 132 procent.

"In een rijk land als België roept dit vragen op over de politieke keuzes die gemaakt worden", zegt de FCCS (Fédération des centres de service social), die sinds maart 2007 onderzoek deed naar de situatie qua voedselhulp in het Brussels gewest. Daar zijn er zo'n negentig sociale restaurants, sociale kruideniers, of organisaties die pakketten uitdelen.

Volgens onderzoekers Hugues-Olivier Hubert en Céline Nieuwenhuis moeten steuntrekkers hun toevlucht nemen tot voedselhulp omdat het leefloon, met 711,56 euro voor een alleenstaande, onder de armoedegrens ligt van 860 euro per persoon. Sinds een vijftal jaar zouden de verenigingen ook voedselhulp geven een groeiend aantal arme werkenden, die op het einde van de maand moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud