Vrijspraak in zaak Wymeersch: Vlaams Belang hoopt op einde politieke processen

Vandaag verliep de termijn om cassatieberoep in te dienen tegen de vrijspraak door het Gentse hof van beroep van Vlaams parlementslid Frans Wymeersch (Vlaams Belang). In eerste aanleg kreeg hij vier maanden cel voor de berichtgeving in een plaatselijke partijpublicatie uit 2005. Vlaams Belangvoorzitter Gerolf Annemans hoopt dat hiermee een einde komt aan de politieke processen tegen de partij.

Aanleiding voor de veroordeling was een Vlaams Belang-publicatie uit 2005 waarin nadien gebleken foutieve informatie stond met betrekking tot de daders van vandalisme op het kerkhof van Sint-Niklaas. Dat het Vlaams Belang destijds een extra publicatie liet verspreiden om de informatie recht te zetten, bleek voor de vorderende partijen, in casu het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en het stadsbestuur van Sint-Niklaas, geen argument om vast te stellen dat er van kwade wil bij het Vlaams Belang geen sprake was.

In juni vorig jaar veroordeelde de rechtbank van Dendermonde Wymeersch tot 4 maand effectief en een ontzetting uit zijn burgerrechten voor 10 jaar. De beroepsrechter meende echter in maart dat er geen sprake was van het ten laste gelegde aanzetten tot haat, discriminatie of geweld, doch van het uiten van ideeën of kritiek. Het hof spraak Frans Wymeersch daarop vrij.

Vandaag verliep de termijn voor cassatieberoep. "Dit is een hoopgevende dag voor de freedom of speech. Kunnen zeggen waar je als politicus in gelooft is een wezenlijk onderdeel van politiek bedrijven. Het stemt me bijzonder tevreden dat de rechters die democratische redenering hebben gevolgd en hierdoor een einde hebben gesteld aan de hetze die vanuit een oude politieke cultuur door Freddy Willockx weinig verdraagzaam jarenlang werd aangevoerd", reageert Gerolf Annemans. (AHO)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud