Vrijzinnigen vragen uitbreiding euthanasiewet

De Humanistische-Vrijzinnige Vereniging (HVV) vraagt dat het recht op euthanasie wordt uitgebreid naar dementerenden en minderjarigen. Daarnaast willen ze dat hulp bij zelfdoding ingeschreven wordt in de euthanasiewet en moet er een doorverwijsplicht komen voor artsen die een verzoek tot euthanasie weigeren. In Antwerpen zetten ze dinsdagavond hun eis kracht bij tijdens een film- en debatavond en de start van een nationale petitie.

"Sinds 2002 heeft België een euthanasiewet, die euthanasie mogelijk maakt bij ondraaglijk lichamelijk en geestelijk lijden dat veroorzaakt wordt door een onomkeerbare ziekte of ongeval", zegt Jancinta De Roeck, directeur HVV. "Een voorafgaandelijke wilsverklaring geeft de mogelijkheid om euthanasie te vragen indien je zelf je wil niet meer kan uiten. Helaas is deze vorm van niet meer bewust zijn door de wet beperkt tot een onomkeerbare coma.

Dementie, Alzheimer en onomkeerbare hersenaandoeningen vallen dus buiten de wet. Ook minderjarigen kunnen niet om euthanasie vragen. "Via een petitie willen we er bij alle federale politici op aandringen dat de euthanasiewet tijdens de volgende legislatuur uitgebreid en verfijnd wordt."

Daarnaast vindt HVV de tijdslimiet van vijf jaar op de wilsverklaring overbodig. "De wilsverklaring is ten allen tijde herroepbaar. Door die limiet werk je vergetelheid om ze te verlengen alleen maar in de hand. Tot slot vragen we dat er strenger wordt toegezien dat ziekenhuizen, die met overheidsgeld werken, de toepassing van de euthanasiewet niet in de weg staan", besluit De Roeck. (COR 325)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud