VRIND: Vlamingen pessimistischer over de toekomst

De Vlamingen zijn pessimistischer over de toekomst. Niet zozeer de eigen situatie, maar de maatschappelijke ontwikkelingen stemmen de Vlaming minder hoopvol. Dat is een van de elementen uit de 19de editie van de studie Vlaamse Regionale Indicatoren, kortweg VRIND, van de Vlaamse regering.

De studiedienst van de Vlaamse regering presenteerde donderdag voor de 19e keer de lijvige Vlaamse 'cijferbijbel'. Vierhonderdveertig pagina's, 700 indicatoren en 800 tabellen schetsen de jaarlijkse evolutie voor de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse regering. Daarvoor werd ook een 1.500-tal Vlamingen gepeild in de lente van 2010.

Opmerkelijk is dat de Vlamingen zich pessimistischer uitdrukken over de toekomt. Bijna 73% denkt dat er over tien jaar een groter verschil zal zijn in inkomens, in 2009 was dit 68%. Bijna zeven op tien Vlamingen denkt dat de volgende generatie een stap terug zal moeten zetten, al leeft dit wel al langer. Maar ook meer en meer mensen denken dat men binnen 10 jaar zelf voor het pensioen zal moeten zorgen (stijging van 59 naar 63%) en dat er meer sociaal uitgeslotenen zullen zijn. Slechts 20% denkt dat het leefmilieu er binnen 10 jaar beter voorstaat (-8,8%).

Vlaams minister-president Kris Peeters wees erop dat Vlaanderen in 2010 op economisch vlak "wonderwel heel snel gerecupereerd en hersteld is van de crisis". "Het echte crisisgevoel is er uit, maar het pessimisme over de toekomst is toegenomen", luidde het. "Dat is een extra zorg waar wij als overheid nog beter de burgers moeten informeren." (THD)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud