VSOA Politie dient stakingsaanzegging in tegen opname eerste verhoor gearresteerden

Het VSOA Politie dient in de loop van de week een stakingsaanzegging in tegen de rondzendbrief van het college van procureurs-generaal inzake de aanwezigheid van een advocaat tijdens het eerste verhoor bij de politie. De circulaire is onuitvoerbaar en zal voor de nodige chaos zorgen, meent de politievakbond.

Met de rondzendbrief willen de procureurs-generaal een Europese verplichting uitvoeren. De VSOA wijst er echter op dat het college zelf op een aantal obstakels wijst, onder meer een gebrek aan personeel en een tekort aan technische middelen en infrastructuur. Ondertussen besliste het college om het eerste verhoor van een gearresteerde te laten opnemen op video.

Die verplichting zorgt volgens de vakbond echter stilaan voor een chaos. Het ene arrondissement is klaar, het andere niet. "Deze tegenstrijdigheden zullen ongetwijfeld gebruikt worden door 'procedure-advocaten' en bepaalde dossiers zullen het voorwerp uitmaken van een nietigverklaring", luidt het.

Het VSAO wijst er ook nog op dat de eerstelijnsdiensten helemaal niet uitgerust noch gevormd zijn om gefilmde verhoren uit te voeren en dat met de privacy van de politiemensen blijkbaar geen rekening wordt gehouden. "Niemand vraagt zich af of zij wel willen gefilmd worden".

De vakbond acht het om al die redenen wenselijk dat de minister van Justitie en het college van procureurs-generaal zouden overwegen om de circulaire nog niet uit te voeren. Uit protest dient het VSOA alvast een stakingsaanzegging in. (FEM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud