Wallonië wil beloning voor eerdere inspanningen Kyoto

De Waalse regering wil dat de federale overheid de bijkomende inspanning op zich neemt die de Europese Unie aan België vraagt om de uitstoot van CO2 te verminderen. Volgens minister-president Rudy Demotte (PS) is Wallonië in 2004 solidair geweest met de andere gewesten, zodat deze toen grotere quota konden krijgen. Hij verwacht nu iets terug.

In 2004 spraken de gewesten en de federale regering af wat de inspanningen van elk gewest en van het federale niveau zouden zijn om het Kyotoprotocol te halen. Wallonië zou tegenover 1990 7,5 procent minder broeikasgassen uitstoten. Voor Vlaanderen lag die reductie op 5,2 procent en voor Brussel op 3,47 procent. De EU-Commissie vraagt nu dat België een bijkomende inspanning levert, en dat op het moment dat het staalbedrijf Arcelor-Mittal de warme lijn terug wil opstarten. "Het Waals gewest heeft inspanningen gedaan opdat Brussel en Vlaanderen grotere quota zouden krijgen. Het is dan ook logisch dat de slinger terugkeert en dat we extra middelen zouden krijgen", zegt Demotte. (DWM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud