Weer procedurefout in Gent: rechtbank beslist op 14 januari

In een zaak van grootschalige wapenhandel heeft de Gentse correctionele rechtbank in een tussenvonnis beslist dat de afgeluisterde telefoongesprekken, die aan de basis van de zaak lagen, nietig zijn, omdat de onderzoeksrechter de telefoontap niet goed motiveerde. Het Gentse parket gaat in beroep tegen het vonnis, maar mogelijk gaan de bendeleden vrijuit. De uitspraak valt op 14 januari.

De zaak draait rond een bende die in 2010 opgerold werd. Negen mensen worden beschuldigd van wapenhandel, nadat een grote hoeveelheid wapens in beslag genomen werd. Aan de basis van het onderzoek liggen telefoontaps bij de hoofdverdachten. De onderzoeksrechter motiveerde de beschikking tot het afluisteren van telefoongesprekken, maar specificeerde niet dat het om een criminele organisatie zou gaan. Een telefoontap is niet mogelijk voor enkel wapenhandel, maar voor een criminele organisatie kan het wel. Het Gentse parket stelde beroep in tegen het tussenvonnis.

De verdediging had de nietigheid opgeworpen en wil dat alle stukken van het strafdossier die chronologisch dateren van na de beschikking, eveneens nietig verklaard worden. "Het openbaar ministerie is van oordeel dat geen enkel stuk nietig is, daar uit de samenhang van de bewoordingen van de beschikking wel degelijk op te maken is dat er ernstige en concrete aanwijzingen zijn die wijzen op het bestaan van een criminele organisatie die zich inlaat met het bezit en de verkoop van wapens", zegt het parket.

De correctionele rechtbank zal op 14 januari oordelen welke stukken nietig verklaard worden, en of de verdachten vrijuit gaan. (COR 232)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud