Weinig enthousiasme over verbod op radicale groeperingen

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR), de Liga's voor de Mensenrechten, het Centre d'action Laïque noch verschillende andere sprekers in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken lopen warm voor een verbod op radicale groeperingen. Ze wezen vrijdagnamiddag tijdens een hoorzitting op verschillende wettelijke instrumenten die het nu al mogelijk maken organisaties aan te pakken die aanzetten tot haat en geweld.

"Als u een zesde versnelling wil, bouw die dan, maar gebruik ook de eerste vijf versnellingen", vatte Jozef De Witte van het CGKR het samen. Hij gaf een aantal voorzetten over hoe organisaties als Sharia4Belgium "achter hun vodden" kan worden gezeten. Zo pleitte hij ervoor dat de antiracismewet ook op andere domeinen kan worden toegepast, zoals seksuele geaardheid en godsdienst. "Sharia4Belgium gaat immers niet om de huidskleur", zei hij.

De Witte trok ook de vergelijking met Blood and Honour. Twee agenten konden een zogenaamde "Keltische bruiloft" bijwonen die werd georganiseerd door de neonazistische groepering en daardoor vaststellingen doen, op basis waarvan een vervolging tot stand kwam. Met een verbod op die bijeenkomst, zou er geen vervolging zijn geweest en Blood and Honour is bijna volledig uit beeld verdwenen, aldus De Witte.

Jos Vander Velpen, de voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, trok hard van leer om gebruik te maken van een uitbreiding van de wet op de privémilities om een verbod in te voeren. Hij voerde aan dat die wet uit 1934 slechts zesmaal is toegepast, zoals in de jaren tachtig tegen de Vlaamse Militanten Orde (VMO), "dertig jaar na datum". "De wet op de privémilities is een wet die zijn failliet heeft bewezen. Het is de minst doeltreffende wet in ons wettelijk arsenaal", poneerde Vander Velpen. (LOD)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud