Westerschelde: arrest bevestigt visie Havenbedrijf

Het arrest van de Nederlandse Raad van de State bevestigt de visie van het Havenbedrijf dat de verdieping van de vaargeul zonder milieuschade kan gebeuren, zegt havendirecteur Eddy Bruyninck. "De toegankelijkheid en het natuurherstel zijn samen met de veiligheid de drie hoofddoelen van de langetermijnvisie die Vlaanderen en Nederland hebben ontwikkeld rond het Schelde-estuarium."

De Antwerpse havengemeenschap hoopt dat het goed nabuurschap en wederzijds vertrouwen, die recent onder druk kwamen te staan, weer op een positieve manier kunnen worden ingevuld. In de eerste plaats wil de havengemeenschap de relatie met de provincie Zeeland en de gemeenten van de veiligheidsregio Zeeland herstellen en het gesprek met hen op een permanente manier aangaan.

De start van de baggerwerken wordt verwacht tegen midden februari.

(COR 325)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud