Winterplan - Meer dan helft patiënten Dokters van de Wereld heeft geen toegang tot gezondheidszorg

Meer dan de helft van de patiënten die vorig jaar in het kader van het winterplan verzorgd werden door de artsen en verpleegkundigen van Dokters van de Wereld, heeft geen enkele vorm van medische ziekteverzekering. Zij hebben dus geen toegang tot de reguliere gezondheidszorg. De medische ontwikkelingsorganisatie spreekt van een "hiaat" in het systeem.

De artsen en verpleegkundigen van Dokters van de Wereld hebben in 2011-2012 voor het winterplan in totaal 3.932 consultaties verricht bij de dak- en thuislozen in Brussel (3.288) en Antwerpen (644). Gemiddeld werden de 1.321 patiënten drie keer verzorgd. Uit een enquête bij de patiënten blijkt nu dat 55 procent van de mensen die toen verzorgd werden, geen toegang heeft tot de reguliere gezondheidszorg. Zowat 34 procent werd in de loop van het jaar ook de toegang tot medische zorgen ontzegd.Het gebrek aan toegang tot de gezondheidszorg valt vooral te verklaren door administratieve problemen. "Dit wijst toch op een hiaat in het systeem van de Belgische gezondheidszorg", zegt Stéphane Heymans van Dokters van de Wereld. "Er is een infrastructuur nodig om hen met de administratie te helpen, zodat ook zij beroep kunnen doen op de reguliere gezondheidszorg". Voorts blijkt uit de cijfers van Dokters van de Wereld dat afgelopen winter vijftig vrouwen behandeld werden, terwijl dat de voorgaande jaren niet het geval was. De organisatie spreekt dan ook van een "vervrouwelijking van de armoede". Opvallend is ook dat het aantal patiënten van boven de vijftig jaar ondervertegenwoordigd is. "Dit kan enerzijds verklaard worden door betere opvang- en huisvestingsmogelijkheden voor oudere dak- en thuisloze personen. Doch een verhoogde mortaliteit en kortere levensverwachting onder deze groep valt zeker niet uit te sluiten", staat in het rapport. (DLA)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud