WWF waarschuwt voor risico's bio-energie

Er is nood aan sociale en milieuwaarborgen om de planeet te beschermen tegen de expansie van bio-energieproductie. Dat meldt milieuorganisatie WWF donderdag in een persbericht. Zonder deze waarborgen kan de groeiende vraag naar bio-energie een wedren veroorzaken op natuurlijke bossen en graslanden, zo luidt het.

De milieuorganisatie baseert zich hiervoor op het vandaag verschenen Bossen en Energie rapport. "Bio-energie en andere hernieuwbare energiebronnen moeten fossiele brandstoffen vervangen, maar dan in een context waarin we serieus investeren in energie besparen, in energie-efficiënte transportsystemen en gebouwen", aldus Lásló Máthé van WWF International.

De stijgende vraag naar bio-energie kan de voedselprijzen de hoogte in jagen en hierdoor de voedselveiligheid bedreigen. Het is echter mogelijk om aan de wereldwijde vraag aan voedsel, houtvezels en energie te voldoen, als we onze consumptiepatronen aanpassen, de efficiëntie van de landbouw kunnen doen toenemen en verspilling van voedsel tegengaan.

Ook in het Europese energiebeleid speelt biomassa (bv. hout, houtskool) een belangrijke rol. Europa wil tegen 2020 20% van haar energieverbruik opwekken met hernieuwbare energie. Er wordt verwacht dat biomassa zal instaan voor 50% van de in Europa geproduceerde hernieuwbare energie. Als we meer en meer biomassa gebruiken, zijn er duidelijke richtlijnen nodig om de negatieve milieu- en sociale impacten van biomassaproductie te vermijden, zo luidt het in het persbericht.

(MPE)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud