Zeelandse Gedeputeerde Staten stemt in met herinrichtingplan Het Zwin

De Gedeputeerde Staten van de Nederlandse provincie Zeeland heeft ingestemd met het herinrichtingsplan voor het grensoverschrijdende natuurreservaat Het Zwin. Er zijn plannen om het natuurreservaat Het Zwin op de grens van Knokke-Heist en Sluis met 120 hectare uit te breiden om de verzanding van het slikken- en schorrengebied tegen te gaan.

Het inrichtingsplan voorziet dat de bestaande Internationale Dijk in een duinlandschap wordt geïntegreerd waar het fiets- en wandelpad doorheen loopt. Er komt een nieuwe dijk rond het uitgebreide Zwin-reservaat die dienst zal doen als zeewering. Op de nieuwe dijk zal een fiets- en wandelpad worden aangelegd. Her en der worden uitkijkpunten voorzien waaruit in Het Zwin zal kunnen worden gekeken.

Door het uitbreiden van het natuurreservaat zal een grotere oppervlakte slikken, schorren en ondiepe wateren ontstaan waardoor het aantal vogels en vissen kan toenemen. (COR 101)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud