Campagne tegen pesticidegebruik in Vlaanderen

Pesticiden vernietigen meer dan enkel onkruid of de beoogde plaag. Slechts 20 procent komt terecht waar de gebruiker wil. Daarom heeft Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits (CD&V) gezinnen donderdag opgeroepen om bestrijdingsmiddelen op een verstandige manier te gebruiken.

Met de campagne "Zonder is gezonder" spoort minister Crevits de gezinnen via folders en affiches aan om het voorbeeld van de openbare besturen te volgen die in 3 jaar tijd het gebruik van bestrijdingsmiddelen met 60 procent hebben teruggedrongen.

Het gevaar van bestrijdingsmiddelen is dat ze met het regenwater mee naar de riolen spoelen en ook in beken, rivieren en het grondwater terechtkomen. Hierdoor worden resten van pesticiden teruggevonden in regenwormen, vogels en vissen, maar ook in het menselijk lichaam. (SVR)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud