Crimineel gedrag kinderen voorspelt latere delinquente carrière

Delinquent gedrag bij kinderen onder 12 jaar is een belangrijke voorspeller van een langdurige criminele carrière. Bovendien hebben deze kinderen een verhoogde kans op het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen en problemen op sociaal en maatschappelijk gebied. Maar over de factoren die bepalen wie van de vroeg delinquente jongeren ook later een criminele carrière ontwikkelt, is nog weinig bekend.

Psychologe en juriste Lieke van Domburgh deed onderzoek naar de ontwikkeling van kinderdelinquentie geregistreerd door de politie. Uit haar onderzoek blijkt dat bepaalde socio-demografische kenmerken vaker voorkomen bij delinquente kinderen. Zo zijn het vaker jongens, komen de kinderen vaker uit steden, uit buurten met een lage sociaaleconomische status en zijn kinderen van niet-westerse etnische origine oververtegenwoordigd in de politieregistratiesystemen. Ook komt ongeveer de helft van de onderzochte kinderen uit een gebroken gezin, was er bij de moeder relatief vaak sprake van tienermoederschap en waren er veel psychische problemen bij zowel de ouders als de kinderen. Van Domburgh vond ook dat bijna een derde van de jonge delinquenten in de adolescentie doorgaat met het vertonen van delictgedrag. (BEH)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud