Curatoren en OVAM werken samen rond bodemsanering na faling

De curatoren van failliete bedrijven en de Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat ook de vervuilde gronden van bedrijven in faling gesaneerd worden. Op initiatief van Vlaams milieuminister Hilde Crevits (CD&V) hebben de Commissie curatoren binnen de Orde van Vlaamse Balies en OVAM hierover een protocol ondertekend.

Wanneer de failliete onderneming eigenaar is van de grond, gaat de curator op zoek naar het nodige geld voor het bodemonderzoek. Zijn er niet voldoende eigen middelen beschikbaar, dan kan hij een schuldeiser vragen of die bereid is het onderzoek te prefinancieren. Als dat niet lukt, kan OVAM de kosten van het onderzoek voorschieten. Als de curator de gronden niet verkoopt omdat de sanering meer kost dan de gronden zullen opbrengen, kan de curator de grond voor 1 euro verkopen aan OVAM. Als de potentieel vervuilde grond geen eigendom is van de failliete onderneming, zal OVAM onderzoeken wie verplicht is om het bodemonderzoek uit te voeren. (DWM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud