Advertentie
Advertentie

EU-ministers akkoord over reductie uitstoot broeikasgassen

Alle lidstaten zijn het erover eens dat de Europese Unie haar uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met minstens 20 procent moet verminderen. Wel kondigt zich een pittige discussie aan over de vraag hoe die inspanning verdeeld moet worden. EU-voorzitter Duitsland wenst dat de meest ontwikkelde lidstaten de grootste inspanning leveren.