EU-top: ontwerpverklaring bevat geen sancties tegen Rusland

De Europese Unie neemt voorlopig geen sancties tegen Rusland en de onderhandelingen over een nieuw partnerschapsakkoord worden niet opgeschort. Wel zal de EU "waakzaam" blijven en haar relaties met Rusland evalueren in het licht van het respect voor de zes punten van het vredesakkoord tussen Rusland en Georgië.

Dat zijn de krachtlijnen van de ontwerpverklaring die het Franse EU-voorzitterschap maandag heeft gepresenteerd bij aanvang van de Europese top over de crisis in de Kaukasus.

De tekst veroordeelt de "onaanvaardbare" Russische erkenning van de Georgische separatistische regio's Zuid-Ossetië en Abchazië en roept andere landen op om de onafhankelijkheid niet te erkennen. Zoals verwacht kiest het Franse voorzitterschap echter niet voor een harde confrontatie met Moskou. De ontwerpverklaring stelt wel dat Rusland de zes principes van het staakt-het-vuren moet naleven.

"We verwachten dat Rusland zich verantwoordelijk gedraagt en trouw blijft aan zijn engagementen", zo staat in de verklaring. Met het oog op de Europees-Russische top van 14 november in Nice zal de EU de situatie en de verscheidene aspecten van de Europees-Russische relatie bestuderen. Dat kan leiden tot "beslissingen over de voortzetting van het debat over de toekomst van de relatie". (KWO)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud