Eurolanden zetten licht op groen voor ondersteuning Spaanse banksector

De ministers van Financiën van de eurolanden hebben ingestemd met het Europese plan ter ondersteuning van de noodlijdende Spaanse banksector. De eurolanden zetten tot 100 miljard euro opzij om de betrokken banken van vers kapitaal te voorzien.

Via een korte teleconferentie zetten de ministers het licht op groen voor de ondertekening van het memorandum. Daarin staan de voorwaarden die de Spaanse banksector krijgt opgelegd. De betrokken banken moeten een diepgaande herstructurering doorvoeren om hun leefbaarheid op langere termijn te verzekeren, de toxische activa moeten afgescheiden worden en de regulering van en het toezicht op de sector moet versterkt worden.

Ook de regering wordt de komende maanden en jaren van dichtbij in de gaten gehouden. De ministers beklemtonen in een mededeling dat de regering het begrotingstekort tegen 2014 moet terugdringen tot minder dan drie procent en dat ze de structurele hervormingen moet doorvoeren die in de Europese sociaaleconomische aanbevelingen van eind mei steken.

De eurolanden beklemtonen dat de Spaanse regering "de volledige verantwoordelijkheid" voor de financiële bijstand draagt. De looptijd van de leningen zal gemiddeld 12,5 jaar bedragen. Voor leningen aan individuele banken mag de looptijd niet meer dan 15 jaar bedragen. Over de interest bevat de mededeling geen informatie.

In afwachting van de inwerkingtreding van het permanente noodfonds ESM wordt geld geput uit het EFSF. Het ESM zal geen bevoorrechte status genieten bij terugbetalingsproblemen. De eurolanden maken in totaal 100 miljard euro vrij. De effectief uitgekeerde bedragen worden bepaald op basis van de evaluatie van de specifieke kapitaalnood van elke bank. Een eerste schijf van 30 miljard euro wordt alvast vrijgemaakt voor onverwachte noden. (DTM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud