Europees bureau voor grondrechten vraagt sterkere beschermingsmechanismen

De Europese Unie moet zorgen voor een sterkere bescherming van de grondrechten. Dat is de centrale boodschap die het EU-Bureau voor de grondrechten meegeeft in zijn jaarverslag 2010. Vooral op vlak van gegevensbescherming, racisme en discriminatie is nog veel werk aan de winkel.

Uit onderzoek van het Bureau blijkt dat veel instanties en organisaties die zich inlaten met gelijke kansen, mensenrechten of gegevensbescherming nog vaak over te weinig middelen beschikken. In andere gevallen zijn ze dan weer te weinig onafhankelijk of kregen ze een veel te zwaar takenpakket.

Tijd dus voor de lidstaten om in te grijpen, oordeelt het Bureau. Het is aan hen om ervoor te zorgen dat de betrokken instanties hun werk grondig kunnen doen. Verschillende lidstaten hebben de voorbije jaren bijkomende inspanningen geleverd, maar met de economische crisis is bijkomende waakzaamheid geboden. De Europese landen moeten er dus over waken dat de bescherming van de grondrechten nergens wordt teruggedraaid. (KNS)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud