Advertentie

Eygptische president Morsi roept ontbonden parlement bijeen

De Egyptische president Mohammed Morsi heeft tegen de haren van het leger ingestreken en het door de islamisten gedomineerde parlement bijeengeroepen. Het was eerder door de militairen ontbonden nadat het Hooggerechtshof het als niet rechtsgeldig had bevonden.

Meer dan een week nadat de Hoge Raad van het Egyptische leger de macht aan de verkozen president Morsi had overgedragen, besliste hij zondag verrassend per decreet de beslissing van 15 juni om het parlement te ontbinden te annuleren. Hij vroeg de volksvertegenwoordiging weer bijeen te komen en zijn bevoegdheden uit te oefenen.

Parlementsvoorzitter Saad al-Katatni van de Moslimbroederschap (waaruit ook Morsi voortsproot), heeft voor dinsdag de verkozenen des volks bijeengeroepen.

De beslissing van Morsi is het begin van een machtsstrijd met het leger dat midden juni de wetgevende macht naar zich toe trok dankzij de justitiële beslissing die als een "grondwettelijke coup" werd bekritiseerd.

Het presidentieel decreet voorziet ook in vervroegde kamerverkiezingen, zestig dagen na de goedkeuring per referendum van de nieuwe grondwet en het stemmen van een nieuwe wet die het parlement regelt.

De Hoge Raad van het leger heeft zondagavond een spoedzitting bijeengeroepen onder voorzitterschap van maarschalk Hoessein Tantaoui om de nieuwe situatie te onderzoeken. Er is er nog geen enkel communiqué vrijgegeven. (KAV)

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud