Formatie: Akkoord over sociaal luik

De oranje-blauwe onderhandelaars hebben dinsdagavond een akkoord bereikt over het sociale luik van het ontwerp-regeerakkoord, met name het hoofdstuk "solidaire en verantwoordelijke bescherming". Dat heeft de woordvoerder van de formateur dinsdagnacht bevestigd.

Er is onder meer afgesproken om de uitkeringen welvaartsvast te maken, om de kinderbijslag aan te passen aan te welvaart en om de pensioenen in fasen welvaartsvast te maken aan de gemiddelde loonevolutie. Oranje-blauw belooft ook extra inspanningen voor personen met een handicap en meer sociale bescherming voor zelfstandigen.

Woensdagochtend komen de onderhandelaars omstreeks 09.00 uur opnieuw samen. Dan komen de onopgeloste knelpunten rond het gedeelte arbeidsmarktbeleid aan bod. Zo zijn de onderhandelaars het nog niet eens over het al of niet inperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, een vraag van de Vlaamse liberalen. De geplande plenaire vergadering over het communautaire is er dinsdag uiteindelijk niet gekomen. Voorlopig ziet het er ook niet naar uit dat die plenaire vergadering er woensdag komt. Verwacht wordt dat de formateur het communautaire via bilaterales en informele contacten zal aanpakken.

Wel blijft het de bedoeling om tegen woensdagavond de belangrijkste lijnen van een ontwerp-regeerakkoord klaar te hebben, met uitzondering van het communautaire, BHV en de begroting.

(DRM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud