Gehalte aan stikstofdioxide in atmosfeer boven Europa gedaald

Het voorbije decennium is het gehalte aan stikstiofdioxide in het lager gedeelte van de atmosfeer gedaald over delen van Europa en de VS, zo heeft het Europese Ruimtevaartbureau ESA gemeld.

Stikstofdioxide is een belangrijke vervuiler van de troposfeer, of het lager gedeelte van onze dampkring. Satellietobservaties van het gehalte van de stof begonnen met de lancering van de Europese satelliet ERS-2 met zijn ozoninstrument Gome, en liepen via andere kunstmanen voort.

De instrumenten op al die satellieten tonen aan dat over de jaren heen het gehalte aan stikstofdioxide is gedaald in de VS en Europa, maar gestegen boven het Midden-Oosten en delen van Azië.

Deze trend is volgens Andreas Richter van de Universiteit van Bremen op twee manieren te verklaren. De toename kan toe te schrijven zijn aan het gestegen gebruik van fossiele brandstoffen in opkomende economieën en de daling zou het resultaat zijn van vervuilingreducerende technologie zoals schonere auto's.

Nog volgens ESA verlopen de veranderingen in het vervuilingsniveau verbazend snel. (DTM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud