Advertentie
Advertentie

Kernkabinet: politiek akkoord over socio-economisch programma

Het kernkabinet heeft zaterdagavond een politiek akkoord bereikt over het sociaal-economisch programma van de regering voor de periode 2009-2011. Volgens informatie die na afloop van de vergadering kon worden verzameld, zou beslist zijn in de toekomst 40 pct van de beschikbare middelen aan fiscale maatregelen te besteden, 40 pct aan sociale maatregelen en de overige 20 pct aan materies als veiligheid, milieu, onderzoek, enz.