Advertentie
Advertentie

Nieuwe spoedbijeenkomst Veiligheidsraad over Zuid-Ossetië

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York heeft voor vrijdagnamiddag (plaatselijke tijd) een nieuwe spoed bijeenkomst bijeengeroepen om zich te beraden over het geweld in de Kaukasus.