Ontwerpakkoord voor herstructurering bij Sylvania Tienen

Meer dan 6 maanden nadat de directie van de Tiense lampenfabrikant Havells Sylvania Lighting Belgium aankondigde 182 van de circa 400 jobs te willen schrappen - 125 arbeiders en 57 bedienden - hebben directie en vakbonden een ontwerpakkoord bereikt voor een sociaal plan voor de arbeiders die moeten afvloeien. Eerder was dat al voor bedienden het geval. Het bereikte akkoord wordt maandag voorgelegd aan de arbeiders.

De directie wou de afgelopen maanden niet weten van maatregelen op vlak van arbeidsherverdeling om het aantal afvloeiingen te beperken en sloot begin deze week de informatie- en consultatiefase over dit collectief ontslag eenzijdig af. Uiteindelijk zullen 122 arbeidersjobs worden geschrapt in plaats van de oorspronkelijke 125. 52-plussers kunnen vrijwillig met brugpensioen. Dat is ook het geval voor wie tussen 50 en 52 jaar oud is en met ontslag bedreigd wordt. Daarnaast zijn er lichte verbeteringen aangebracht aan de vertrekregeling bij vorige herstructurering in 2006.

"Het is een schande dat de directie niet is ingegaan op voorstellen op vlak van arbeidsherverdeling. Of het bereikte akkoord maandag zal worden goedgekeurd is moeilijk te voorspellen. Ondanks de voorstellen op vlak van brugpensioen en premies bij vrijwillig vertrek zullen er zeker nog heel wat 'naakte ontslagen' zijn. De mensen zijn er niet tevreden mee, maar zijn het anderzijds beu dat de gesprekken al zo lang aanslepen. De directie maakte de intentie tot herstructurering al op 14 september vorig jaar bekend", aldus vakbondsafgevaardigde Patrick Schouters (ACV).

De uitslag van de raadpleging van de arbeiders zal dinsdagmorgen bekend zijn. (EYI)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud