Schade door blauwtong al 31 miljoen euro

Volgens de studiedienst van de Boerenbond loopt de schade voor de Vlaamse veehouders door de blauwtongepidemie momenteel al op tot meer dan 31 miljoen euro. De schade voor de rundveebedrijven bedraagt circa 26 miljoen euro, die voor de schapenhouderijen meer dan 5 miljoen euro. Meer dan 4.000 bedrijven werden al getroffen. De landbouworganisatie vraagt een financiële tegemoetkoming van de overheid.

Sinds juli woedt in ons land een blauwtongepidemie. Het virus veroorzaakt bij schapen zware ziekteverschijnselen en sterfte. Bij rundvee verloopt de infectie over het algemeen minder erg en is er minder sterfte. Boerenbondvoorzitter Noël Devisch had enkele dagen terug een afspraak met federaal landbouwminister Laruelle om te praten over hoe de epidemie kan gekwalificeerd worden als landbouwramp en welke vergoedingen de sector mag verwachten, maar de minister gelastte de ontmoeting af. Devisch spreekt van een catastrofe voor de veehouderij. Ook aan Vlaams minister-president Kris Peeters werd een nota overgemaakt. "We dringen aan op onmiddellijke actie", aldus Noël Devisch. (DWM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud