Advertentie
Advertentie

Stijgend aantal klachten over verdwenen poststukken

Het aantal klachten over verdwenen poststukken neemt toe. De Post ontving in 2005 16.975 klachten over niet-toegekomen zendingen, tegenover 16.035 het jaar voordien.