Verkiezingen12 : Vlaams Belang gaat met veiligheid en vooral migrantenthema laatste week in

Het Vlaams Belang heeft tijdens de slotmeeting voor 14 oktober veiligheid als centrale thema van de kiescampagne, maar vooral ook het vreemdelingenthema, in de schijnwerpers gesteld. "De economische vluchteling kent slechts de eerste letters van het Arabisch alfabet: O, C, M en W", zette Anke Van dermeersch de toon in de Antwerpse Zuiderkroon, in tegenstelling met het verleden in een kleinere configuratie waar plaats is voor een kleine duizend mensen.

Op twee deelnemers aan het jongerendebat na waren alle sprekers afkomstig uit het Antwerpse. Filip Dewinter haalde andermaal uit naar het cordon sanitair: een voorakkoord dat reeds gedurende decennia in alle Vlaamse gemeenten bestaat. Hij pleitte voor een inperking van het aantal vreemdelingen in de sociale huisvesting: "maximaal 15 procent vreemdelingen per sociaal woningbouwcomplex en naar Deens model alleen een sociale woning voor wie hier zeven van de acht voorbije jaren legaal verbleven heeft en minimum drie

jaar gewerkt en bijgedragen heeft tot onze sociale zekerheid". Hij haalde ook uit naar N-VA, die in Willebroek eentalig Turkse

pamfletten verspreidt. Antwerps oud-sp.a-schepen en N-VA-kandidaat Youssef Slassi liet zich negatief uit tegen het hoofddoekenverbod en pleitte voor quota voor allochtone werknemers in Vlaamse bedrijven. Dewinter haalde ook uit naar het falend strafuitvoeringsbeleid waardoor straffen onder drie jaar niet uitgevoerd worden. Het Vlaams Belang staat voor de Ordelijke Opdeling van België, een STOP-plan voor de criminaliteit en een kordaat migrantenbeleid, benadrukte partijvoorzitter Bruno Valkeniers. (DLA)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud