Vlaamse regering zeer gul voor bouwheer Lange Wapper

Het financiële plaatje voor de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) is in twee jaar tijd grondig bijgestuurd. Dat blijkt uit een tot dusver geheim akkoord tussen de Vlaamse regering en BAM, bouwheer van de zogeheten Lange Wapper, waarvan De Morgen een kopie in handen kreeg.

Het door de regering te financieren startkapitaal van BAM stijgt van 700 naar 822 miljoen euro, bericht de krant dinsdag. De vennootschap krijgt, als ze dat wil, een zakelijk recht op de Kennedytunnel en mag "in alle vrijheid" tolgelden verhogen. Zonder dat daar enige ruchtbaarheid aan werd gegeven, ondertekenden de ministers Dirk Van Mechelen (Open Vld), Hilde Crevits (CD&V) en Kathleen Van Brempt (sp.a) op 27 juli een kaderovereenkomst met BAM. Het akkoord heeft verstrekkende gevolgen voor de financiering, via publiek-private samenwerking, van de voorlopig op 1,85 miljard euro geraamde Oosterweelverbinding. Lasten verschuiven van privé naar overheid, lusten van overheid naar privé. De kaderovereenkomst geldt tot in juni 2047. (DWM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud