Vlaanderen krijgt CO2 niet onder controle

Vlaanderen haalt nu al de Kyoto-doelstelling. Maar dat komt niet omdat onze CO2-uitstoot zo spectaculair naar beneden gaat. Integendeel, de CO2-uitstoot is in 2007 met 5 procent toegenomen. Dat schrijft De Standaard zaterdag.

Om de Kyoto-doelstelling te halen, moet Vlaanderen in 2008-2012 5,2 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Die doelstelling halen we nu al. In 2007 stootte Vlaanderen immers 7,1 procent minder uit. Een reden tot euforie zou je dus kunnen denken.

Maar de daling van de broeikasgassen is volledig te wijten aan de spectaculaire daling van methaan, lachgas en fluorverbindingen. Dat zijn broeikasgassen die in de eerste plaats uitgestoten worden door de industrie. De uitstoot van CO2 neemt in 2007 echter toe met 5 procent in vergelijking met 1990. CO2 is ook het broeikasgas die rechtstreeks gelinkt is aan de verwarming van gebouwen en aan het transport.

Uit de analyse van de sectoren blijkt ook dat de Kyoto-norm in de eerste plaats gehaald wordt dankzij de industrie. De industriële uitstoot daalde in 2007 in vergelijking met 1990 met 14,5 procent. Ook de elektriciteitsproductie en de landbouw doen het goed. Maar de gebouwen en de transportsector blijven nog steeds meer uitstoten dan in 1990. De transportsector stootte in 2007 zelfs 20 procent meer uit dan in 1990.

"Dat komt omdat er veel te weinig echt structurele maatregelen worden genomen om de uitstoot in die sectoren naar beneden te krijgen. België heeft de slechtst geïsoleerde woningen van Europa. Minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) heeft wel strengere isolatienormen afgesproken, maar in vergelijking met de buurland staan we nog nergens. En wat de transportsector betreft, zonder een slimme kilometerheffing zullen we de uitstoot nooit naar beneden krijgen", zegt Sam Van de Plas van WWF. (DRM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud