Ambtenarenvakbonden: "niet ritme, maar verloop van evaluatie is primordiaal"

Naast ACOD en NUOD, heeft dinsdag ook de christelijke overheidsvakbond ACV Openbare Diensten kritiek op het voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) om het overheidspersoneel jaarlijks te evalueren. "Niet zozeer het ritme van de evaluaties is hierbij van belang, maar vooral het verloop van het evaluatieproces in de praktijk op het terrein", luidt het.

"Modern personeelsbeleid is veel meer dan een kwestie van evaluaties", meent de christelijke overheidsvakbond.

Hij betreurt dat bij de communicatie rond de evaluatie van ambtenaren al meteen sprake was van ontslagen. "Evaluaties zouden in de eerste plaats moeten bijdragen tot de ontwikkeling van personeelsleden en de verbetering van de werking van diensten. De praktijk leert dat dit staat of valt met betrokkenheid, transparante communicatie en een goede begeleiding van personeelsleden."

(ETIENNE ANSOTTE)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud