Belgisch begrotingstekort bedraagt 1,4 pct in 2009 (EU)

Het Belgische begrotingstekort zal in 2009 1,4 procent van het bbp bedragen, dat blijkt uit de economische vooruitzichten van de Europese Commissie. Het cijfer staat in fel contrast met het budgettaire optimisme van de federale regering.

In haar stabiliteitsprogramma voor de periode 2008-2011, dat nog voor het losbarsten van de financiële crisis werd opgesteld, voorziet de regering in een begrotingsoverschot van 0,5 pct van het bbp voor 2009. Ondanks het feit dat de budgettaire impact van de financiële hulp die ondertussen aan de banksector werd geboden, ontbreekt in de berekening van de Europese Commissie, lijkt deze doelstelling nog weinig haalbaar.

De economische vertraging, die zich vertaalt in een verhoging van de sociale uitkeringen en een terugval van de fiscale inkomsten, zal in 2009 een zware impact hebben op de overheidsfinanciën. Ook de hoger dan verwachte inflatie zal meespelen (indexering van de ambtenarenlonen en de uitkeringen, gezondheidsuitgaven).

Tegelijk hanteert de Europese Commissie een meer pessimistische groeiverwachting dan de Belgische regering. De Commissie weigert eveneens een aantal inkomsten mee in rekening te brengen waarvan ze vindt dat ze niet voldoende gespecificeerd zijn. (SVR)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud