Belgische begroting 2006 valt gunstiger uit dan verwacht

De Belgische begroting voor het afgelopen jaar 2006 is gunstiger uitgevallen dan verwacht. Uit de publicatie van de Nationale Bank van vrijdag blijkt dat de begroting van de verschillende overheden uiteindelijk afsluit met een overschot van 0,3 procent op het bruto binnenlands product (bbp). Dat komt overeen met een surplus van 915 miljoen euro. De regering ging in januari nog uit van een surplus van 0,1 procent van het bbp of een overschot van 200 miljoen. In maart was er sprake van een overschot van 0,2 procent.

Het betere resultaat is het gevolg van de gunstige conjunctuur, luidt het bij de Nationale Bank. De economische groei bedroeg uiteindelijk 2,8 procent in 2006, zo blijkt uit de publicatie van vrijdag. De gunstige conjunctuur betekende vooral minder primaire uitgaven (sociale uitkeringen). Ook de rentelasten verminderden door het afbouwen van de overheidsschuld.

De federale overheid sloot 2006 af met een licht overschot van 40 miljoen euro. De gemeenschappen en gewesten boekten een overschot van 0,2 procent op het bbp. Dat komt overeen met een surplus van 622 miljoen euro, maar is wel minder dan de 823 miljoen in 2005. De lagere overheden (gemeenten) presteerden het slechtst met een tekort van 0,2 procent van het bbp, of een deficit van 717 miljoen euro. Dat is het slechtste resultaat in jaren. (SER)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud