Carrefour - Milquet stelt sociaal bemiddelaar aan

Minister van Werk Joëlle Milquet laat zaterdag weten dat ze werk maakt van een oplossing voor het sociaal conflict bij Carrefour. Zo heeft ze woensdag al een sociaal bemiddelaar aangesteld en werkt ze momenteel aan een hervorming van de sector om tot een structurele oplossing te komen.

Milquet heeft vorige woensdag al Sophie Du Bled aangesteld als nieuwe sociaal bemiddelaarster. "De minister houdt een rechtstreekse lijn met de sociaal bemiddelaarster open, die op haar beurt ook al de noodzakelijke contacten met de betrokken partijen heeft gelegd", luidt het zaterdag.

Milquet heeft vrijdag haar administratie opdracht gegeven om een hervorming van de sector te onderzoeken. "Bedoeling is om op termijn voorstellen te formuleren met het oog op een hervorming van de verschillende paritaire comités bevoegd voor de 'food and non food' sectoren, rekening houdend met het feit dat de ondernemingen uit die beide sectoren gelijkaardige activiteiten verrichten", zegt Milquet.

De minister ontmoet in de loop van de week van 3 november Fedis en er komt een werkgroep die de syndicale en patronale organisaties uit de sector samenbrengt. (SVR)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud