Hof van Cassatie verbreekt arrest over immo-activiteiten notaris

Het Hof van Cassatie heeft vrijdag een arrest vernietigd van het hof van beroep in Bergen, waarin gesteld werd dat een notaris zich niet mag bezighouden met immobiliën. Dat heeft het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) bekendgemaakt.

Het Hof van Beroep van Bergen verplichtte op 15 juni 2009 een notaris uit Feluy om zijn bemiddelingsactiviteiten bij de verkoop van onroerende goederen stop te zetten. De rechter vond dat deze activiteiten strijdig waren met de eerlijke handelsgebruiken.

De betrokken notaris en het notariaat trokken daarop naar het Hof van Cassatie, waar het arrest vrijdag verbroken werd. Hierdoor zal het dossier nu worden doorverwezen naar een ander Hof van Beroep. Waarom het Hof van Cassatie deze beslissing genomen heeft, is evenwel nog niet duidelijk. De motivatie van het Hof wordt pas eind juni verwacht.

Het BIV reageert alvast ontgoocheld op de beslissing. "Deze uitspraak gaat volgens het Instituut in tegen het principe dat notarissen geen handelsactiviteiten mogen ontwikkelen. Evenzeer stelt zich de vraag of hiermee de noodzakelijke onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de notaris niet in het gedrang komt", luidt het. (TIP)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud