Interne controle FOD Financiën - "Niet eens zo een verrassing, gezien de chaos"

Er zijn grote problemen met de interne controle bij de Federale Overheidsdienst Financiën en daardoor werd in het verleden al eens over de schreef gegaan. "Dat is niet eens zo een verrassing", reageert vakbondsman Marc Nijs van ACV Openbare Diensten, waarbij hij verwijst naar de chaos op het departement. Tegelijkertijd beklemtoont Nijs wel dat hij het gesjoemel niet wil goedpraten.

De vakbondsman ziet verschillende verklaringen. De FOD Financiën telt maar liefst 27.000 personeelsleden, in het verleden zelfs meer dan 30.000, en dus is het statistisch niet abnormaal dat daarbij ook enkelen hun boekje te buiten gaan. Het feit dat het personeel bezig is met gevoelige materie, dat er zich gelegenheid voordoet om te sjoemelen, maakt die kans nog groter. De vakbondsafgevaardigde wijst tot slot op "de gigantische chaos" bij de administratie. "Er zijn effectief problemen met de controle. De administratie is daarover ook al op de vingers getikt door het Rekenhof". Volgens Nijs heeft de minister van Financiën toen wel maatregelen aangekondigd, maar Nijs vreest dat er op het veld weinig veranderd is. De ACV-vakbondsafgevaardigde doet een aantal suggesties, "zodat gekeken wordt waar het systematisch verkeerd loopt". Hij verwijst naar de sturing van belastingcontroles, en niet alleen naar de uitvoerder. Ook het feit dat Financiën al zoveel geld heeft uitgegeven aan ICT, terwijl er zeer weinig resultaten worden geboekt, verdient volgens hem extra aandacht. (DLA)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud