KBC Bank en Deminor bereiken minnelijk akkoord over CDO's

KBC Bank en aandeelhoudersadviesbureau Deminor hebben een minnelijke regeling getroffen voor de waarderingsverliezen die cliënten van Deminor hebben geleden op CDO's (collateralized debt obligations of herverpakte kredieten) verkocht door KBC Bank. Dat hebben KBC Bank en Deminor gemeld in een gezamenlijk persbericht.

Het gaat om een veertigtal privatebankingcliënten en bedrijven die hun belangen door Deminor hebben laten behartigen. "De groep cliënten heeft het voorstel van minnelijk akkoord van KBC Bank unaniem aanvaard. Hiermee komt een definitief einde aan het dossier dat door Deminor in februari 2009 werd aangevat", klinkt het.

De groep van Deminor-cliënten had belegd in verschillende CDO's van KBC, meestal in de zogenaamde junior of investeerdertranches die als gevolg van de kredietcrisis substantieel werden afgewaardeerd. In maart 2009 knoopten KBC Bank en Deminor onderhandelingen aan, die in augustus leidden tot een principeakkoord. De geboden compensatie varieert van dossier tot dossier. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud