Nettowinst VPK Packaging loopt terug met 15 miljoen euro

Verpakkingsgroep VPK Packaging heeft in het eerste semester van 2009 een nettowinst van 4,76 miljoen euro geboekt, tegenover 20,17 miljoen vorig jaar. De netto-omzet daalde met 13,7 procent. VPK Packaging voelt duidelijk de gevolgen van de verminderde vraag naar papier als de sterke prijsdruk, zo zegt het maandag in een persbericht.

De papierprijzen daalden over de eerste zes maanden van dit jaar met 41 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In zijn papierdivisie zag VPK zijn omzet met 24 procent teruglopen, in de verpakkingsdivisie met 8,7 procent. De sterke daling van de nettowinst (-76,4 procent), wordt mee verklaard door de eenmalige meerwaarde op de verkoop van participaties van 8,9 miljoen euro vorig jaar. De bedrijfswinst (EBIT) bedroeg 2,45 miljoen euro, tegenover 18,2 miljoen vorig jaar. De winst werd gedrukt door goodwillafschrijvingen, een finale afwaardering van de machines en installaties van de gesloten papierfabriek in Selby, Northamptonshire, alsook een bijkomende voorziening voor personeelslasten. In totaliteit bedroegen deze eenmalige afschrijvingen 6,8 miljoen euro. Voor de twee jaarhelft "noopt de huidige economische conjunctuur tot voorzichtigheid", klinkt het bij VPK. De daling in de vraag lijkt uit te vlakken, maar de voorziene belangrijke capaciteitsuitbreidingen binnen de papiersector zorgen voor onzekerheid. VPK blijft focussen op het verminderen van de kosten. ((VKB))

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud