Ondernemersvertrouwen maakt grootste sprong voorwaarts in tien jaar

Het ondernemersvertrouwen in België, maandelijks opgemeten door de Nationale Bank op basis van een rondvraag bij bedrijfsleiders, is in november voor de achtste maand op rij gestegen. Het is van het voorjaar van 1999 geleden dat een dergelijk grote opleving zich voordeed. De curve steeg tot -8,8 punten, van -14,2 punten in oktober.

De ondernemers bleken veel optimistischer in alle ondervraagde bedrijfstakken. Het ondernemingsklimaat verbeterde in de bouwnijverheid (+0,7 punten tot 10,0 punten), in de dienstverlening aan bedrijven (+2,1 punten tot -7,8 punten) en, meer nog, in de handel (+7,1 punten tot 10,0 punten). De verbetering was evenwel het spectaculairst in de verwerkende nijverheid (+7,2 punten tot -8,6 punten): de stijging van de indicator was de hoogste die ooit werd waargenomen.

Het vertrouwensherstel, dat onder meer tot uiting kwam in veel gunstigere vraag- en werkgelegenheidsvooruitzichten, was zeer aanzienlijk in de productie van halffabricaten (ijzer- en staalnijverheid, non-ferrometalen, kunststoffen, chemie).

De algemene synthetische afgevlakte curve, die met een vertraging van twee maanden de fundamentele trend van de conjunctuur weergeeft, is duidelijk opwaarts gericht. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud