Ontslagen werknemers WCA Alro Genk blijven bedrijfspoorten blokkeren

Bij het bedrijf WCA Alro in Genk, een toeleverancier van Ford Genk, blokkeren enkele tientallen ontslagen werknemers opnieuw de bedrijfspoorten en beletten ze werkwilligen om aan de slag te gaan. De onvrede van de actievoerders heeft te maken met de manier waarop ze over hun ontslag ingelicht werden en de schamele anciënniteitspremie die de directie voor hen voorziet.

De vakbonden begeven zich op dit ogenblik, op uitdrukkelijke vraag van de directie, naar het bedrijf in een poging om de gemoederen te bedaren en te antwoorden op vragen van de werknemers, zo zegt vakbondsafgevaardigde Willy Kennes van het ACV. Ontevreden arbeiders blokkeerden maandagnamiddag ook al de bedrijfspoorten nadat ze vernomen hadden dat ze ontslagen zouden worden en welke regeling er voor hen getroffen werd. Dat had tot gevolg dat arbeiders die op dat ogenblik bij WCA Alro aan de slag waren, voor enkele uren in het bedrijf opgesloten zaten. Bij WCA Alro worden 120 werknemers ontslagen tengevolge van de crisis in de automobielsector. Alro maakt kunststofonderdelen voor de automobielsector. (BEH)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud