Sectorale onderhandelingen chemiesector opnieuw vastgelopen

De sectorale onderhandelingen in de chemiesector voor een collectieve arbeidsovereenkomst 2013-2014 zijn donderdag opnieuw op niets uitgedraaid. "We blijven stranden op het respecteren van de loonnorm, die nochtans in de wet staat", verklaarde Yves Verschueren, voorzitter van sectorfederatie Essenscia. Hij hoopt dat de regering nu initiatieven zal nemen om de sociale partners opnieuw bijeen te brengen. Onderhandelingen starten op bedrijfsniveau, wijst Essenscia af. "Dat zou voor een enorme druk op de bedrijven zorgen", aldus Verschueren.

De sectorale onderhandelingen werden eerder deze maand al eens opgeschort omdat de vakbonden volgens de werkgevers de opgelegde loonmarge (nul procent) niet wilden respecteren. Donderdag werd een moeizame poging ondernomen om tot een oplossing te komen, maar die draaide opnieuw op niets uit. Verschueren: "Op de andere punten van de eisenbundel hebben we nochtans vooruitgang gemaakt, maar de loonnorm blijft voor de vakbonden onverteerbaar".

Alfons De Potter van het ACV bevestigt dat dit een moeilijk punt blijft. Hij wijst e rop dat de bonden bereid waren om, in het kader van de wettelijke bepalingen, een sector-cao te sluiten die weliswaar geen loonakkoord zou omvatten. Op die manier hebben de bonden de handen vrij om op bedrijfsniveau nog een aantal looneisen te formuleren. "We willen akte nemen van de loonmarge, maar we kunnen er ons als vakbond toch niet mee akkoord verklaren. We hebben hiertegen al hard actie gevoerd op interprofessioneel niveau", illustreerde De Potter.

Essenscia gaat morgen/vrijdag de regering inlichten en hoopt op een interventie van de minister van Werk. Bij de bonden zegt men op elke uitnodiging te zullen ingaan. "Maar tegelijk kunnen we de onderhandelingen op bedrijfsniveau niet meer tegenhouden", meent de ACV-vertegenwoordiger. (Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud