Sociale partners willen goedkopere brugpensioenen

De Nationale Arbeidsraad, waarin de sociale partners zetelen, heeft op eigen initiatief een advies uitgebracht waarbij ze pleit om de werkgeversbijdragen voor de nieuwe brugpensioenen (die nu "werkloosheid met bedrijfstoeslag" heet) te verlagen. Omdat dit de overheid meer zal kosten - geschat op 4 miljoen euro in 2012 - komen de sociale partners ook met voorstellen ter compensatie.

De nieuwe wet, vanaf 1 april van kracht, had tot doel de werkgeversbijdragen voor (pseudo)brugpensioenen te verhogen, rekening houdend met de leeftijd van de bruggepensioneerde. Voor lopende brugpensioenen ging het om een verhoging van de bijzondere werkgeversbijdrage met 10 procent. Voor de toekomstige categorie├źn betrof het nog sterkere stijgingen.

Vakbonden en werkgevers tekenden eerder al bezwaar aan en komen nu met een alternatief. "Men betreurt dat die maatregelen uiteindelijk leiden tot een bestraffing van de werkgevers die voor een sociale oplossing kiezen door een beroep te doen op het brugpensioen, in plaats van oudere werknemers gewoon te ontslaan", luidt het.

Ze stellen voor om voor de bestaande stelsels de verhoging van de bijzondere werkgeversbijdrage te beperken tot 6 procent vanaf 1 april. Voor de nieuwe brugpensioenen die ingaan vanaf 1 april 2012 stelt men voor dat de bijzondere werkgeversbijdrage wordt vastgesteld op 50 procent voor de leeftijdsgroepen van 55 tot 57 jaar, en 58 tot 59 jaar. Dat is minder dan de respectievelijke 85 en 55 procent zoals in de wet voorzien.

Het advies van de NAR zou leiden tot 4 miljoen minder inkomsten. De sociale partners komen dan ook met voorstellen ter compensatie, zoals een verhoging van de bedrijfsvoorheffing op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid (vanaf 1 juli) en het niet behouden van de specifieke bepalingen rond de landingsbanen vanaf 50 jaar en het tijdskrediet in de bouwsector. (OSN)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud