"Stakingsrecht is in België geweld aangedaan"

Het stakingsrecht is in 2007 in verschillende landen van de Europese Unie met de voeten getreden, onder meer in België. Dat blijkt uit het jaarrapport van de wereldvakbond CSI-ITUC over de schending van vakbondsrechten.

In het algemeen stelt de wereldvakbond, die 311 nationale organisaties groepeert - goed voor 168 miljoen werknemers - dat er een toevloed is aan antisyndicale wetten, bedreigingen en geweld tegen vakbondsvertegenwoordigers. Het voorbije jaar werden wereldwijd 91 vakbondsmensen vermoord omdat zij opkwamen voor de rechten van werknemers.

De CSI-ITUC is in het bijzonder verontrust over het feit dat regeringen en werkgevers steeds meer samenspannen om arbeiders hun recht op syndicale vertegenwoordiging te beletten.

Voor wat België betreft, wijst de wereldvakbond op een "verontrustend element". "Een groep van personen heeft gerechtelijke stappen ondernomen om schadevergoeding te bekomen van werknemers die aan een staking deelnamen", luidt het. Ter herinnering, het gaat om de gerechtelijke stappen tegen 46 stakende personeelsleden van het technisch en veiligheidspersoneel op de luchthaven van Zaventem, die in april vorig jaar het werk neerlegden. De staking zorgde voor een enorme chaos op de luchthaven. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud