Unizo en Ho.Re.Ca-federatie eisen reddingsplan horeca

In reactie op de horeca-studie van professor doctor Ghislain Houben (UHasselt) pleiten de Fed. Ho.Re.Ca en Unizo voor ingrijpende maatregelen, zoals een federale commissie die de "best practices" uit het buitenland hier voorbereidt. Afdoende startersbegeleiding en een verdere professionalisering van de horeca is eveneens noodzakelijk, aldus de sectororganisaties.

"Het allervoornaamste is dat de overheid samen met de sector bereid wordt gevonden om een afdoend reddingsplan voor de horeca uit te werken", zegt Dirk Daniëls, voorzitter van Fed. Ho.Re.Ca provincie Limburg. "Op fiscaal en personeelsvlak zijn er oplossingen voorhanden, met prachtige voorbeelden in het buitenland, zoals de belastingvrije bijverdiensten voor werknemers in Duitsland of de flexibele studentenarbeid en de btw-verlaging op niet-alcoholische dranken in Nederland (daar 6 procent, hier 21 procent). Maar er is politieke moed nodig om die ideeën hier te concretiseren. Een federale commissie, die met concrete deadlines en inhoudelijke doelstellingen aan de slag gaat, kan hier soelaas brengen."

"Mensen die willen starten in de horeca moeten een ongenuanceerd beeld hebben van hun toekomstmogelijkheden", voegt Joël Stockmans, directeur van Unizo Limburg, toe. "Een professionele ondersteuning is onontbeerlijk om te vermijden dat mensen zich blindelings in een wild avontuur storten. De aandacht voor een juiste prijszetting en een realistische kijk op de 'wurgcontracten' die brouwerijen vaak aanbieden, zijn daarbij essentiële onderdelen." (COR 471)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud