Versoepeling wisselkoers van de yuan "niet in één keer"

De Chinese centrale bank stelde zondag dat ze de aanpassing van de yuan, de Chinese munteenheid, niet in één keer zal doorvoeren. Deze officiële verklaring komt er een dag nadat de Chinese overheid aankondigde dat ze de wisselkoers van de yuan flexibeler zou maken en dat het land de hervorming van het wisselkoersmechanisme zou doorzetten. De stap kreeg onmiddellijk luid applaus bij de VS, waar Obama en financiënminister Geitner het initiatief toejuichten, bij de Europese Commissie en bij het Internationaal Muntfonds IMF. Zondag wordt dus blijkbaar al weer een beetje op de rem gestaan.

De centrale bank in Peking stelde de mogelijkheid te willen voorkomen dat de marktwerking zou leiden tot een "excessieve" aanpassing van de wisselkoers van de yuan. Dat stelde althans de centrale bank op haar website zondag. Daar werd ook geponeerd dat "de bank de wisselkoersvolatiliteit controleerbaar wil houden".

Verluidde ook nog dat de wisselkoers van de yuan niet ver meer van een evenwichtsniveau staat. Er was sprake van een kleiner wordende kloof in de betalingsbalans en van onder andere een groei in de arbeidskosten, die moet afgetrokken worden bij de prijs van de export.

De centrale bank herhaalde dat er geen basis bestaat voor breedschalige schommelingen van de wisselkoers, aldus de tekst op de website. (MUA)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud