Vlaamse arbeidsmarkt in de EU-middenmoot

Vlaanderen situeert zich binnen de EU op vlak van tewerkstelling in de middenmoot, terwijl Wallonië en Brussel achteraan hinken. Dat blijkt uit een studie van het Steunpunt Werkgelegenheid en Sociale Economie waarbij 93 regio's vergeleken werden op vlak van algemene werkzaamheid, werkzaamheid van vrouwen, ouderen en laaggeschoolden en werkloosheid van jongeren in 2005 en de evolutie van deze indicatoren in 2000-2005.

De onderzoekers deelden de regio's in in 7 clusters en plaatsten Vlaanderen in de derde. De cijfers voor het Vlaams Gewest bevestigen de precaire arbeidsmarktpositie van laaggeschoolden en jongeren. Tussen 2000 en 2005 daalde de werkzaamheidsgraad van laaggeschoolden licht en steeg de jongerenwerkloosheid. Het aandeel werkende ouderen en vrouwen steeg, wat vooral te danken is aan de demografische evolutie en sterke beleidsaandacht. De algemene werkzaamheidsgraad steeg tussen 2000 en 2005. Wallonië en Brussel bevinden zich in de zesde cluster. Hierin bevinden zich de regio's die zowel statisch (in 2005) als dynamisch (tussen 2000 en 2005) over de hele lijn zwak tot zeer zwak presteerden. (DWM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud