Vlaamse industrie verliest koppositie energie-efficiëntie

De Vlaamse industrie haalt haar doelstellingen inzake energie-efficiëntie niet. In 2006 realiseerden de bedrijven voor ongeveer 2,4 Petajoule aan besparingen te weinig, wat overeenkomt met het jaarlijkse stookolieverbruik van 25.000 gezinnen of een extra uitstoot van ongeveer 180.000 ton CO2. Dat besluit Bond Beter Leefmilieu (BBL) uit het woensdag vrijgegeven verslag van de Commissie Benchmarking.

De commissie controleert de inspanningen inzake energie-efficiëntie van de bijna tweehonderd bedrijven die het convenant Benchmarking overeenkwamen met de Vlaamse regering. Daarin verbinden de bedrijven zich tot het bereiken van de wereldtop op het gebied van energie-efficiëntie, ten laatste in 2012. In ruil voor de inspanningen krijgen de bedrijven voordelen zoals gratis emissierechten.

Voor het tweede opeenvolgende jaar leveren de benchmarkingbedrijven onvoldoende inspanningen om energie te besparen en halen ze de doelstellingen van hun energieplannen niet. "De kloof met de wereldtop neemt toe", zegt Bram Claeys van BBl. "Terwijl we in 2004 nog konden vaststellen dat de bedrijven beter presteerden dan de verwachtingen, blijkt de negatieve trend in 2005 zich in 2006 voort te zetten." Claeys benadrukt wel dat er grote verschillen bestaan tussen de sectoren. De papiersector ligt bijvoorbeeld wel op schema, maar de chemie blijft achter. (SER)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud